News Update
Home / News Update / โปรดิวเซอร์ ‘Soo-Man Lee’ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์วิจัย ในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ของ KAIST #SOOMANLEE #KAIST #SMentertainment

โปรดิวเซอร์ ‘Soo-Man Lee’ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์วิจัย ในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ของ KAIST #SOOMANLEE #KAIST #SMentertainment

[ภาพ] โปรดิวเซอร์ ‘ซูมาน อี’ (Soo-Man Lee) แห่ง SM Entertainment

          โปรดิวเซอร์ ‘Soo-Man Lee’ (ซูมาน อีแห่ง SM Entertainment (เอสเอ็ม เอ็นเทอร์เทนเม้นท์) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์วิจัยในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลี (Korea Advanced Institute of Science and Technology) หรือ KAIST (ไคสท์)

การแต่งตั้งครั้งนี้ ดำเนินการหลังจาก ‘ข้อตกลงความร่วมมือสำหรับการวิจัยเมตาเวิร์ส’ ที่ลงนามโดย SM Entertainment และ KAIST เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา ซึ่งเป้าหมายของการเชิญครีเอเตอร์ที่เป็นผู้นำวัฒนธรรมฮันรยูในตลาดบันเทิงระดับโลกมาในฐานะอาจารย์ ก็เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของเทคโนโลยีวิศวกรรม รวมถึงการร่วมมือที่ยิ่งใหญ่และสร้างสรรค์ ในการที่จะเป็นผู้นำตลาดความบันเทิงระดับโลกในอนาคต

ในฐานะอาจารย์วิจัยรับเชิญในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ KAIST โปรดิวเซอร์ ‘Soo-Man Lee’ (ซูมาน อีมีแผนจะเข้าร่วมการบรรยายพิเศษในหัวข้อผู้นำสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิต และการวิจัยร่วมกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนักวิจัยด้าน AI โดยระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของโปรดิวเซอร์ ‘Soo-Man Lee’ คือ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2022 จนถึงปี 2025

ที่สำคัญ การวิจัยเมตาเวิร์สที่โปรดิวเซอร์ ‘Soo-Man Lee’ เข้าร่วม จะดำเนินการวิจัยร่วมกันแบบสหวิทยาการ ณ Metaverse Research Center (ศูนย์วิจัยเมตาเวิร์ส; ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ที่จะจัดตั้งขึ้นภายใต้สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยคอนเทนต์และเทคโนโลยีที่ใช้อวาตาร์ของบุคคลจริง (เซเลบริตี้) ที่ SM Entertainment เป็นเจ้าของนั้น จะช่วยครองตลาดเมตาเวิร์สระดับโลก และแสดงให้เห็นถึงความสามารถหลักที่ทำให้ K-Pop และฮันรยูเป็นวัฒนธรรมระดับโลก ซึ่งเสริมความแข็งแกร่งให้ประเทศเกาหลีใต้สามารถเป็นผู้นำวัฒนธรรมหลอมรวมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องได้

โปรดิวเซอร์ ‘Soo-Man Lee’ (ซูมาน อี) กล่าวว่า “ขอบคุณที่มอบโอกาสให้ผมได้มาพบกับนักศึกษาในฐานะอาจารย์วิจัยรับเชิญที่ KAIST แหล่งกำเนิดของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเกาหลีครับ ด้วยคอนเทนต์และเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมของเกาหลี พวกเราจะครองโลกของเมตาเวิร์ส ซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ที่น่าสนใจในเกาหลี และจะพยายามไปด้วยกันเพื่อเป็นผู้นำตลาดความบันเทิงระดับโลกในอนาคตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น”

Leave a Reply

Scroll To Top