News Update
Home / ENTERTAINMENT NEWS / “ภูวิน” สุดปลื้ม!!! รับรางวัล “เยาวชนคนสร้างชาติ” สาขา “อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดง” ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

“ภูวิน” สุดปลื้ม!!! รับรางวัล “เยาวชนคนสร้างชาติ” สาขา “อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดง” ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

S__19980978

“ภูวิน” สุดปลื้ม!!! รับรางวัล “เยาวชนคนสร้างชาติ”

สาขา “อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดง” ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

 

ถือเป็นความปลื้มใจสุดๆ สำหรับ “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” นักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตสังกัด “จีเอ็มเอ็มทีวี” ที่ได้รับรางวัล “เยาวชนคนสร้างชาติ” สาขา “อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและการแสดง” ประจำปี 2564 รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ เด็ก เยาวชน และผู้สร้างสรรค์พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ “เยาวชนคิดดี ทำดีมีคุณธรรม ส่งเสริมศาสนา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสังคม” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

Leave a Reply

Scroll To Top